laocai

Funkcia: Medik, ženista

Ostatné: technické zabezpečenie, provianťák

  1. Hodnosť: (**)
  2. Pôvod: 
  3. Obľúbený nápoj: Slivovica, Russkij Standart
  4. Obľúbené jedlo: Divina
  5. Motto:
Bio:
Vojna v Bosne a Hercegovine medzi troma bojujúcimi stranami bola najchaotickejšia a najkrvavejšia vojna v Európe po druhej svetovej vojne. Mierové snahy OSN boli viac-menej neúspešné. 
Napriek pozitívnym krokom vpred, sa schyľovalo k najväčšiemu masovému zabíjaniu v histórii Európy od čias druhej svetovej vojny – k srebrenickému masakru. Mesto Srebrenica – obývané prevažne Bosniakmi – sa bohužiaľ nachádzalo v srbskej časti Bosny a Hercegoviny a z toho dôvodu bolo OSN rezolúciou  vyhlásené za „bezpečnú zónu“. Tu prítomné bezpečnostné zložky chránili bosnianske obyvateľstvo. Pravdepodobne kvôli zanedbaniu problému a nepripravenosti vojakov UNPROFOR, pred ktorým varoval laocai, ktorý utiekol zo zajatia a vypočul si rozhovor nepriateľských veliteľov. Veliteľské zložky nebrali jeho varovania a potrebu pripravenosti vážne, a tak sa Srbom podarilo napadnúť toto mesto a pred zrakmi rodinných príslušníkov popraviť 8000 mužov a chlapcov. V tomto krvavom masakre zachránil sám 7 ľudí avšak utrpel zranenie ruky. Po dlhej liečbe vo vojenskej nemocnici bol prevezený do vojenského sanatória na doliečenie. Z ktorého však ušiel a účastnil sa operácie Deliberate Force.
Deliberate Force bolo bombardovanie Republiky srbskej leteckými silami NATO v aug. až sept. 1995, na hore Igman južne od hlavného mesta Sarajevo takisto bombardovali pozície bosnianskych Srbov. Intervencia NATO a OSN bola vykonaná kvôli obvineniu, že v júli 1995 Vojsko Republiky Srbskej zorganizovalo etnické čistky v Srebrenici a Žepi. Bezprostrednou príčinou tejto akcie bola explózia na sarajevskom trhovisku Markale (28. august 1995). NATO oficiálne oznámilo, že bosnianski Srbi sú zodpovední za smrť 43 ľudí na Markalách a 30. augusta začalo letecké útoky proti pozíciám Srbov
Podľa dostupných údajov, NATO použilo viac ako 11 000 striel s obsahom ochudobneného uránu pri bombardovaní. Útoky zo strany NATO mali rozsiahly dopad aj na zdravie ľudí. Najmenej 300 srbských utečencov z Hadžićia zomreli o niekoľko rokov po bombardovaní na rakovinu krvi, pľúc a mozgu.
Pri tomto bombardovaní spoznal laocai pozorovateľa a experta na ZHN Lukyho.
V auguste 1995 prinútilo NATO Miloševiča, Tuđmana a Izetbegoviča zastaviť vojnu a začať rokovať. Nakoniec vojna skončila podpísaním Daytonskej mierovej zmluvy 21. novembra 1995 v americkom meste Dayton (konečná verzia, ktorá zahŕňala aj riešenie situácie v Bosne a Hercegovine bola podpísaná 14. decembra 1995 v Paríži).

Zbrojnica: